Jennifer Hawkins

Translator / Översättare

Hem | Översättare | Vokalist | Skribent | Konstnär | Kulturpedagog | Om | Kontakt
Home| Translator | Singer | Writer | Artist | Teaching | About | Contact
Translator
From Swedish to English and back. I translate shorter pieces, like web pages and CD folders, catalogues for cultural eventsandguides to museums and exhibits.I translate longer works like film scripts, computer games, fiction and non-fiction, preferably with a cultural or arts perspective. I proofread others’ boktranslations and texts in English.
Portfolio:
Non-fiction:Swedish Blacksmithing,by Lars Enander and Karl-Gunnar Norén, Nielsen & Norénförlag,2009,translated fromSwedish(Nya järnsmidesboken) Link to interview
Basic Horsemanship, an instructional film about handling horses. Sven Forsström.
Computer game. Gary Gadget – Building Cars, Viva Media, NYNY, translated from Swedish, Bygg bilar med Mulle Meck.


Översättare
Svenska till engelska. Engelska till svenska. Jag översätter kortare texter, som webbsidor och skivkonvolut, utställningskataloger, guider till museer ochutställningar. Jag översätter längre texter som filmmanus, datorspel, fack- och skönlitterära texter, helst med konst- och kulturanknytning. Jag granskar översättningar som andra gjort.
Portfolio:
Fackbok Nya järnsmidesboken, av Lars Enander och K-G Norén, Nielsen & Norén förlag, översatt till engelska. Engelska titeln: Swedish Blacksmithing.
Instruktionsfilm: Basic Horsemanship, om hästhantering från marken. Sven Forsström.
Datorspel: Bygg bilar med Mulle Meck översatt till Gary Gadget – Building Cars, Viva Media, NYNY
www.hawkins.se


Copyright©JenniferHawkins2010
Made by CVikstenTeknikillustration