Jennifer Hawkins

Teaching / Kulturpedagog

Hem | Översättare | Vokalist | Skribent | Konstnär | Kulturpedagog | Om | Kontakt
Home| Translator | Singer | Writer | Artist | Teaching | About | Contact

visningCultural pedagogue and artproject coordinator.
I Lead workshopsin connection with exhibits in swedish and english, and have a knack at getting creative processes started with help of pictures, art materials, stories and games - and dialogue.

Kulturpedagog och konstprojekthandledning
Jag leder workshops i anslutning till utställningar, upplevelsevisningar av kulturmärkta byggnader, stadsvandringar i historiskt dramatisk dräkt, på svenska och engelska, kan sätta igång kreativa processer med hjälp av bild och formmaterial, bildvisningar,

www.hawkins.se


Copyright©JenniferHawkins2010
Made by CVikstenTeknikillustration