Jennifer Hawkins

About / Om

Hem | Översättare | Vokalist | Skribent | Konstnär | Kulturpedagog | Om | Kontakt
Home| Translator | Singer | Writer | Artist | Teaching | About | Contact
jenny

About Jennifer
Was born in California, USA and grew up there. Her love of the forest, mountains and ocean were easilytransferred to Sweden.The right of access to private land was a wonderful discovery!
Came to Sweden in 1973 and has been there since. Was charmed by the Swedish people and society. Community. But mostly charmed by a certain Swede. Stayed on for love.
After art studies and an art teaching credential, moved to Hälsingland in 1980.Has done music, acting, singing, art, writing and bringing up two boys. Childrens’ culture has often been her focus.
Went free lance full-time in 2001, doing translations, designing large soft sculptures, sewing for a local designer and singing in a variety of constellations. Did the bookkeeping for the family firm.
Om mig själv
Om mig själv
Jag är född I Kalifornien, USA och växte upp där. Kärlek till skogen, bergen och havet bar jag med mig till detta land. Allemansrätten var en stor upptäckt!
Jag kom till Sverige 1973 och har varit bosatt här sedan dess. Jag blev tagen av svenska folket och samhället. Solidaritet. Men mest blev jag tagen av en viss svensk. Och jag blev kvar pga kärleken.
Med konstutbildning och bildlärarexamen i bagaget, flyttade jag till Hälsingland 1980.
Jag har sysslat med musik, teater, bildkonst, skriverier, och fött upp två pojkar.
Barnkultur har ofta varit mitt fokus, med estetiska ämnen som litteratur och konst för barn. Jag kapade trossen till bildsalen och den offentliga sektorn 2001 och blev frilans på heltid, med översättningar och formgivning av leksaker, sömnad och sång/poesi som mina verksamheter. Tyngdpunkten skiftar. Periodvis har jag sysslat enbart med det skrivna språket.
Jag har jobbat åt Hälsinglands museum och åt kommunens kulturavdelning med utställningar, workshops och utåtriktade aktiviteter av olika slag.
De senast tre åren har jag delat mellan sång och översättning. Ideellt: Jag var med och bildade Lokalt resurscentrum för kvinnor I Hudiksvall och Nordanstig: Lovisa, Teaterakademin, Galleri Näcken och har engagerat mig i regionala utvecklingsfrågor. Var med I Hudiksvalls balalajkor från 1981 till 2005.


Load CV: pdf


Kontakt / Contact

Phone in Sweden: +4670-688 3710       Phone in USA: 1-   
Mail to: jennifer@hawkins.se
www.hawkins.se
Copyright©JenniferHawkins2010
Made by CVikstenTeknikillustration